Nasze Bractwo - Bractwo Motocyklowe Żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza

Bractwo Motocyklowe Żołnierzy WOP
Przejdź do treści

ZAWIĄZANIE BRACTWA

W dniu 08.08.2014r. w miejscowości Piasek związanej z Wojskami Ochrony Pograniczna, na byłej strażnicy nastąpiło zawiązanie BRACTWA MOTOCYKLOWEGO ŻOŁNIERZY WOP. Inauguracyjny zlot przygotował kolega Janusz, który zabezpieczył atrakcje turystyczne zarówno po stronie Polskiej jak również Niemieckiej. W zlocie inauguracyjnym uczestniczyło kilka osób oraz przedstawiciel Blue Knights XXX Germany.

Uzgodniliśmy, iż warunkiem członkowstwa w bractwie jest służba w WOP bez rozgraniczania na zawodowa i zasadnicza. Bractwo będzie miało identyfikator w postaci kamizelek z nadrukiem odwołującym się do WOP. Będziemy w swoim postępowiniu kultywować chlubne tradycje żołnierzy chroniących polskich granic. Celem naszych wypraw motocyklowych będą niejednokrotnie miejsca związane ze służbą graniczną. Zamierzamy uczestniczyć we wszystkich zlotach wojskowych jeśli zostaniemy zaproszeni.

Podczas zlotu zwiedziliśmy: pola bitwy pod Cedynią oraz pomnik, miejscowość Czelin, w której żołnierze 1 Armii WP wkopali pierwszy słup graniczny na rzece Odra . Ponadto w zadumie zwiedziliśmy cmentarz poległych żołnierzy z I Armii WP w Siekierkach. Po stronie niemieckiej zwiedziliśmy podnośnię statków w miejscowości Niederfinow.
© 2017 - Bractwo Motocyklowe Żołnierzy WOP
Wróć do spisu treści