Rozpoczęcie sezonu - Bractwo Motocyklowe Żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza

Bractwo Motocyklowe Żołnierzy WOP
Przejdź do treści
ROZPOCZĘCIE SEZONU 10-13 MAJ 2018
Rozpoczęcie sezonu Bractwa Motocyklowego Żołnierzy WOP nastąpiło w miejscowości Namyślin. Miejscem stacjonowania i bazą wypadową była nieistniejąca Strażnica Wojsk Ochrony Pogranicza Namyślin, gdzie obecnie znajduje się pensjonat. Przed wyjazdem do Berlina na 10 rocznicę zlotu weteranów zwiedziliśmy Czelin, Cmentarz Wojenny w Siekierkach, gdzie spoczywają prochy poległych żołnierzy Wojska Polskiego oraz Niederfinow z podnośnią statków.
NAMYŚLIN
CZELIN
Zwiedziliśmy miejscowość Czelin, gdzie w dniu 27.02.1945 – żołnierze 6 Samodzielnego Batalionu Pontonowo-Mostowego Wojska Polskiego postawili pierwszy słup graniczny na  Odrze.
SIEKIERKI
Cmentarz wojenny gdzie spoczywają prochy żołnierzy Wojska Polskiego
NIEDERFINOW
Podnośnia statków na kanale Odra-Hawela w pobliżu miejscowości Niederfinow, zbudowana została w latach 1927-1934. Jest najstarszą podnośnią w Niemczech. Różnica poziomów pomiędzy górnym a dolnym odcinkiem kanału wynosi 36 metrów. Różnicę tę statki pokonują w wypełnionej wodą olbrzymiej wannie, która jest podnoszona lub opuszczana za pomocą czterech mechanizmów zębatkowych połączonych z wanną systemem lin. Podnośnia udostępniona jest do zwiedzania.
Od kolegów weteranów w Berlinie dostaliśmy pamiątkę, na której widnieje napis:

"YOU ARE NOT FOROGOTTEN"

"TAK NIE ZAPOMNIMY TYCH KTÓRZY ODESZLI NA OSTATNIA WARTĘ"
BIESIADA I ZAKOŃCZENIE ZLOTU
Spotkaliśmy się również z przedstawicielami Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej Regionu Nadodrzańskiego, którzy podziękowali nam za idee krzewienia historii WOP i innych formacji granicznych jeżdżąc na motocyklach po rubieżach granic Polski. Koledzy związkowcy przekazali nam upominki oraz życzenia, za które dziękujemy.Zapewniliśmy że granica jest nam bliska, że dopóki sił starczy będziemy jeździć i pokazywać nas - żołnierzy WOP bo jesteśmy dumni, że mogliśmy służyć w tak zacnej formacji, która jest spadkobierczynią Korpusu Ochrony Pogranicza i Straży Granicznej. Wspominaliśmy rożne formacje graniczne w saunie w bani i przy stole biesiadnym. Rozjechaliśmy się w spokoju i radości 13 maja. Wszyscy dotarli cali do swoich miejscowości.
© 2017 - Bractwo Motocyklowe Żołnierzy WOP
Wróć do spisu treści